Úvěry a smrt

10.října 2011 » Vladimír Kutálek | zpět

Úvěr a smrt dlužníka. I zde existuje pár nejasností, umocněny překladem článků z USA, kde je jiná legislativa a nyní také novým občanským zákoníkem platným od 1.1.2013. Předem upozornuji, že legislativa a především výklady legolativy se mění na můj vkus často a nejsa právník musím uvodit článek větou: Veškeré informace zde uvedené jsou jen pro orientaci, v případě použití si je ověřte dle aktuálního stavu.

Smrt a úvěr

Na rozdíl od USA dlužník ani smrtí není zbaven povinnosti zaplatit dluh. Tzn. povinnost zaplatit dluh zůstává na dědicích, spoludlužnících, ručitelích, nebo zástavě nemovitosti.

Co se stane smrtí dlužníka? Cynicky řečeno téměř nic. Do ukončení dědického řízení má povinnost stále platit úvěry, nabíhají poplatky, sankce, penále. A je jen na dědicích jak se s tímto stavem poperou. Jakmile začnou vyřizovat dědictví, notář obesílá banky a tímto způsobem banky se dovídají o úmrtí klienta a zmrazují účty. Např. v případě běžného účtu se zablokují karty dlužníka, ale trvalé příkazy se provádějí dál, příchozí platby se zaúčtují a samozřejmě, že se účtují poplatky i případné sankce.

Pokud byl nastaven k účtu disponent i po smrti, mají dědicové trochu snazší situaci, protože může trochu poupravit trvalé příkazy na ty nezbytně nutné, nebo např. za dlužníka zaplatit poslední výpis kreditní karty. Pokud takové štěstí nemají, musí některý dědic zaplatit za mrtvého dlužníka jeho závazky, aby nenaskakovali úroky a sankce a o několik měsíců je přihlásit při vypořádávání dědictví. Celkem komplikace pro takového dobrovolníka.

Některé úvěry obsahují pojištění proti nesplácení obsahující i riziko smrti, zde je situace o něco jednodušší i komplikovanější. Vše záleží na pojistných podmínkách. Úvěr může být splacen z pojistky a to částečně nebo úplně nebo také přebytkově. Co s nedoplatkem či přebytkem? Opět záleží na podmínkách dané smlouvy. Nebo může být vyplacena pojistka přímo konkrétní osobě a je jen na ní, jestli splatí úvěr s ní, nebo bude úvěr splácet dále. Ale to opět je vhodné řešit až po ukončení dědického řízení, tedy po několika měsících od úmrtí a to v případě, že se dědicové domluví.

Dědicové se mohou také rozhodnout, že dědictví jako celek odmítají a pak veškeré závazky se čerpají z majetku zemřelého. Pokud dědictví přijmou, mají povinnost platit do výše dědictví. Ale od 1.1.2013 mají povinnost platit i nad výši skutečně přijatého dědictví.

V každém případě spoludlužníci, věřitelé, zástava nemovitosti zůstávají dále v platnosti. A pokud nejsou spláceny z běžného účtu, měli by je min. do doby vyřízení dědictví splácet tyto osoby. Je tu malá výjimka, že neručí za sankce a pokuty dlužníka.

V každém případě vyřizování dědictví je dost náročné a vždy je vhodné se na možnosti zeptat notáře nebo právníka.

web AOV

Líbil se vám článek? Pošlete autorovi
ze své GoPay peněženky...
Chcete sdílet tento článek?

Novinky

Získejte nejnovější informace z našeho webu
přihlašte se k odběru RSS...