Česká pošta bude upozorňovat dlužníky – jednodušší je nastavit si doručovací adresu nebo datovou schránku

Česká pošta doručí dlužníkům oznámení o tom, komu a kolik přesně dluží. Na přepážce pak může dlužník částku uhradit – popřípadě mu bude nabídnut splátkový kalendář. Samozřejmě se souhlasem věřitele, který je rád, že dlužnou částku dostane bez zbytečných obstrukcí. Problém spočívá hlavně v tom, že věřitelé nemají aktuální kontaktní údaje dlužnků. Dlužníci se tak zbavují možnosti včas reagovat na upomínky věřitele, rozhodnutí soudu či soudního exekutora.

Ale lepší je dle mého názoru prevence, protože je téměř nemožné si vzpomenout na všechny možné úřady je lepší nastavit jednu adresu centrálně: Problémům s doručováním se může dlužník jednoduše vyhnout: nastavit si doručovací adresu, pokud se nezdržuje na místě trvalého bydliště nebo si zdarma zřídí datovou schránku. Navíc datovou schránku úřady MUSÍ používat přednostně bez ohledu jakou poštovní adresu mají u sebe. Ale lépe nerezignovat na změnu VŠECH adres, výše zmíněné adresy se používají při vymáhání např. exekucí, kdy jsou navýšeny o odměny.

Zdroj: článek

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář