Cestovní pojištění

Poptávka cestovního pojištění
Případně místo rodného čísla dočasně uveďte datum narození.
schopné přijmout SMS
Počátek a konec pojištění nebo jiná identifikace akce (např. Mensa13124)
jméno a příjmení*, datum narození*, rizikové sporty a aktivity, alkohol, těhotenství
Uveďte chtěný rozsah pojištění u všech vámi chtěných pojištěných rizik.
(Ne)máte rádi konkrétní pojišťovny? Údaje pojištěného, pokud je odlišný od pojistníka. Způsob placení. Zvláštní a speciální požadavky (např. střídavá péče u pojištění občanské odpovědnosti). Další pojistné smlouvy podobného pojistného zájmu?
Máte jinde pojištění sčítající se s žádaným cestovním pojištěním? Úrazové pojištění? Pojištění občanské odpovědnosti? Pojištění právní asistence? Jiné cestovní?
V souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
Údaje z formuláře jsou posílány e-mailem, nevyhovuje-li, kontaktujte mě jiným způsobem.