Ochrana spotřebitele je polovičatá, nechrání před zásahy státu

Dneska po několika měsících mi vyšel článek na téma Ochrana spotřebitele je polovičatá, nechrání před zásahy státu.

Když jsem si ho tak četl s tak velkým zpožděním, vzpomněl jsem si, že i stát to umí lépe. Ze začátku penzijní připojištění bylo do 50 let a státní příspěvky byly zvýšené po dobu tuším dvou let.

Pak stát zavedl nové podmínky, ukončení v 60 letech a aby nalákal lidé na nové podmínky, zvýšené státní příspěvky měly být po celou dobu. Nicméně člověk si mohl vybrat, nemusel přistoupit na nové podmínky. Já jsem na ně nepřistoupil.

Diskuze